Hakkımızda

/Hakkımızda
Hakkımızda2018-11-16T21:49:57+00:00
dribrahimdogan.com

Bu sitede yer alan yazılar uzmanlık alanı gastroenteroloji olmayan hekimleri ve hastalıkları hakkında bilimsel tıbbi kaynaklardan yararlanmak isteyen hastaları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

Unutulmaması gerekir ki internet v.b. kaynaklardan elde edilen bilgiler uzman hekim muayenesinin yerini tutamaz. Hastalıkların tanı ve tedavisi bir uzman hekim tarafından yapılması gerekir. Hekim hasta ile ilgili farklı bir çok durumu bir arada değerlendirerek ve deneyim ve bilgisini kullanarak karar verir.  Bilgilendirme dışında tanı ve tedavi açısından hekim tavsiyeleri niteliği taşımaz.

Burada yer alan bilgilerin hazırlanmasında temel, klasik tıp kaynaklarından, bilimsel makalelerden, tıbbi kılavuzlardan yararlanılmıştır. Özellikle ülkemize has konularda yazar kendi görüşlerini de paylaşmaktadır.

Bu sitenin idamesi için hiç bir şekilde sponsorluk desteği alınmamaktadır ve yazarın kendi kişisel imkanları ile idame ettirilmektedir.

Aksi belirtilmedikçe bu sitedeki yazılar Prof. Dr. İbrahim Doğan tarafından hazırlanmaktadır.

Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim Doğan Yozgat’ta doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1991 yılında bitirerek tıp doktoru olmuştur. İç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimini de 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimlerinin arkasından 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. Aynı fakültede 2003 yılında yardımcı doçentliğe yükseltilerek öğretim üyesi olmuştur. 2007 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör ünvanını almıştır. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı‘nda akademik faaliyetlerini sürdüren Prof. Dr. İbrahim Doğan, hastalara yönelik hizmetlerini ise Özel Ortadoğu Hastanesi‘nde yürütmektedir.

İlgi Alanları
Gastrointestinal Motilite

Sindirim sisteminin en sık görülen hastalıklarından olan Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı, İrritabl Barsak Sendromu, Konstipasyon (Kabızlık) gibi durumlar Gastrointestinal motilite alanına girmektedir.  Gastroparezi ve daha seyrek rastlanılan Akalazya gibi hastalıklar da Motilite hastalıklarıdır. Şişkinlik, gaz, geğirme, dışkı kaçırma gibi durumlar yine motilite alanında yer alan önemli hastalıklardandır. Prof. Dr. ibrahim Doğan Gazi Üniversitesinde 1992 yılında Prof. Dr. Selahattin Ünal tarafından kurulan  ve bu alandaki ülkemizin ilk merkezlerinden biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Motilite Laboratuvarında kuruluşundan bu yana çalışmalarını devam ettirmektedir.

2004-2006 yılları arasında 2 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde University of California, San Diego’da Prof. Ravinder K. Mittal’in laboratuvarında gastrointestinal motilite alanında araştırmalara katılmıştır.  Ülkemizde Gastrointestinal Motilite Derneği‘nin kuruluşuna katılmış ve halen bu derneğin başkanlık görevini sürdürmektedir.

Terapötik Endoskopi

Diğer temel ilgi alanı olan terapötik endoskopi (endoskopi ile yapılan çeşitli tedaviler) yöntemleri arasında ERCP, Sindirim Sisteminin çeşitli bölgelerinde stent uygulamaları, Balon Dilatasyonları, Buji Dilatasyonları, Polipektomi, Argon plazma uygulamaları, Çift Balonlu Enteroskopi ve Kanama tedavileri sayılabilir. Bu alanlarla ilgili çok sayıda vakaya müdahele etmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmış, uzmanların yetişmesine katkı sağlamıştır.

İnflamatuar Barsak Hastalıkları

Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı

Ülseratif kolit kolonu (kalın barsak) tutan kronik iltihabi bir barsak hastalığıdır. Crohn hastalığı ise hem ince barsakları hem de kalın barsakları tutabilen ve yine kronik iltihabi bir barsak hastalığıdır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı
Beşevler – Ankara
Turkey

Gazi Üniversitesi (Sekreterlik)
0 312 202 5819
0 312 202 5821

Özel Ortadoğu Hastanesi

İvedik Caddesi No: 61
Yenimahalle | ANKARA

Ortadoğu Hastanesi (Randevu)
0 312 315 5545

İletişim Formu