Home2019-03-07T00:55:07+03:00

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

BİLGİLER ve HABERLER

Kalbe giden yol mideden geçer” sözü boşuna söylenmemiş ve aslında bu herkes için böyle. Gerçekten de sindirim sistemi sağlığı, yaşam kalitesi açısından son derece önemli. Öte yandan sindirim sistemi hastalıkları toplumda son derece yaygın. Sağlığımızı sürdürebilmek, hastalıklarla mücadele edebilmek için bilgilenmek çok önemli bir ihtiyaç.

BİLGİYE ERİŞİMDE NEDEN İNTERNET?

Elbetteki kolaylık en önemli faktör. Hız ve kaynak çeşitliliği de tercih edilmesini artıran nedenler. Bir şey merak edildiğinde hemen internete başvuruluyor, kolayca bir şeyler bulunuyor. Ama bu kolaylık önemli risk ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnternette her okuduğumuza, her gördüğümüze, her izlediğimize inanabilir miyiz, güvenebilir miyiz? Her türlü alternatif yaklaşım, bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgilere dayanan klasik tıbba kıyasla, çok daha aktif olarak internette boy gösteriyor, tavsiyeler veriyor, yönlendirmeler yapıyor. Bütün bunların insan sağlığına gerçekten bir yararı var mı, daha da ötesi güvenli mi? Tanı ve tedavi tavsiyeleri vermek bu kadar kolay mı?

Tıpta bugün ulaştığımız ileri aşamaları, kendi alanlarında ileri derecede uzmanlık sahibi  çalışkan ve fedakar sayısız bilim insanlarının ömürlerini vakfederek gece, gündüz demeden yaptıkları sürekli çalışmalara, verdikleri emeklere borçluyuz. Bundan 50 yıl öncesine göre ortalama insan ömründeki belirgin artış tıbbın başarınının açık delili. Bu bilim insanlarının ürettikleri tıbba güvenebiliriz.

Sağlık alanında bunca alternatif arasında, güvenilir bilimsel kaynaklardan derlenmiş bilgi arayışında olan, daha fazlasını öğrenme azminde, merak sahibi okurlarımız için web sitemiz yeni tasarımıyla yayına devam ediyor.

Prof. Dr. İBRAHİM DOĞAN

Unutulmamalıdır ki internetten edinilen bilgiler hiçbir zaman hekim muayenesinin, teşhis ve tedavisinin yerine geçemez. Kimse kendi tanısını koymaya, kendisini tedavi etmeye kalkışmamalıdır. Son derece riskli durumlar ortaya çıkabilir. Bilgilenmek, kendi durumunu daha iyi anlamaya, hekim görüşmesinde daha iyi ve anlamlı sorular sorabilmeye, tedavi kararlarına daha etkin bir şekilde katılabilmeye imkan sağlar. Böylece hekim-hasta iletişiminin kalitesi yükselir, verimliliği artar. Bunun ötesinde kendi başına uygulamalar yapma konusunda son derece dikkatli olunmalı, profesyonel yardım ve danışmanlık alınmalıdır. Sağlık uygulamaları ileri düzey mesleki eğitim gerektirir. Bilgilendirme amaçlı verilen bilgiler kesinlikle kişisel tedavi tavsiyesi değildir. Burada verilen bilgilerle doktorunuzun düzenleyeceği tedaviye, daha aktif, daha iyi bilgilenmiş ve daha bilinçli olarak katılım yapabilmenize yardımcı olunması amaçlanmıştır. Hastanın kendi başına, doktorunun düzenlediği tedaviyi kesmesi, değiştirmesi, ilaç başlaması veya kesmesi uygun değildir, hiç bir zaman tavsiye edilmez. Alternatif tedaviler olarak sunulan yöntemler pek çok kez ilaç yan etkilerine kıyasla çok daha riskli durumlara neden olabilmektedirler.

ENDOSKOPİK İŞLEMLER

Gastroenterolojide yemek borusu, mide, safra yolları ve kalın barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik yöntemler. Teknolojinin ilerlemesiyle çok gelişti. Kanserlerin erken teşhis ve tedavisinde çok aşamalar kaydedildi. Kanserden ölüm riskleri önemli ölçüde azaltılabiliyor. Bu işlemlerle ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılara tıklayarak okuyabilirsiniz.

GASTRO HABER

Gastroenteroloji ve Hepatoloji alanında Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı, Helikobakter Pylori Gastriti, Şişkinlik, Gaz, Hazımsızlık, Kabızlık, Sarılık gibi hastalıklarla Endoskopi, Kolonoskopi, ERCP gibi işlemler hakkında güncel tıp literatüründen, yeni çıkan araştırma makalelerini özetleyen haberleri buradan takip edebilirsiniz.